ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490882
Γραφείο: 203
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου έλαβε το πτυχίο του στις Φυσικές Επιστήμες, με κατεύθυνση στην Αστροφυσική από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2005. Το 2007 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατεύθυνση στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, ενώ το 2012 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα.

Από το 2011 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου εργάστηκε αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης και κατόπιν ως Μετα-διδακτορικός Ερευνητής. Ήταν Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Τούρκου (Φιλανδία) το Ινστιτούτο IZMIRAN (Ρωσία) και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Ισπανία). Το 2018 εξελέγη στη βαθμίδα Εντεταλμένου Ερευνητή και το 2021 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή στο ΙΑΑΔΕΤ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσική Διαστήματος, Ηλιοφυσική και Κοσμική Ακτινοβολία (ΚΑ) χαμηλής ενέργειας τόσο γαλαξιακής (ΓΚΑ) όσο και ηλιακής (ΗΚΑ) προέλευσης. Διάχυση και Επιτάχυνση Σωματιδίων στην Ηλιόσφαιρα. Διαδικασίες σύνδεσης Ήλιου-Γης. Ηλιακές εκλάμψεις και στεμματικές εκτινάξεις μάζας. Διαστημικός Καιρός; Κοσμική ακτινοβολία; Μετρητές νετρονίων; Εξωπλανητικό Περιβάλλον Ακτινοβολίας; Δομές μεγάλης κλίμακας (Διαπλανητικές Στεμματικές Εκτινάξεις Μάζας – ΔΣΕΜ), η αλληλεπίδρασή τους με ΓΚΑ και οι προκύπτουσες μειώσεις κατά Forbush. Μελέτη και μοντελοποίηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας. Ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης Διαστημικών Καταιγίδων και Διαστημικού Καιρού.