ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μπονάνου Αλκηστις
Μπονάνου Άλκηστις
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2108109177
Γραφείο: 116
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Αλκηστις Μπονάνου έλαβε το πτυχίο Φυσικής και Αστρονομίας από το Wellesley College (ΗΠΑ) το 2000, το μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.A.) στην Αστρονομία από το Harvard University (ΗΠΑ) το 2002 και το διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστρονομία από το Harvard University (ΗΠΑ) το 2005.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Carnegie Institution of Washington (ΗΠΑ) ως Vera Rubin Fellow (2005-2008) και στο Space Telescope Science Institute (ΗΠΑ) ως Giacconi Fellow (2008-2009). Ήλθε στο ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το Σεπτέμβριο του 2009 και από το Δεκέμβριο 2022 εργάζεται ως Ερευνήτρια Α.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική με ειδίκευση σε αστέρες μεγάλης μάζας και την εξωγαλαξιακή κλίμακα των αποστάσεων. Μελέτη προβλημάτων που σχετίζονται με αστέρες μεγάλης μάζας σε κοντινούς γαλαξίες, αστρική μεταβλητότητα και παραγήινους αστεροειδείς.