ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κοντοές Χαράλαμπος
Κοντοές Χαράλαμπος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490886
Γραφείο: 216
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Χαράλαμπος Κοντοές έλαβε το πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1985, το πτυχίο Πληροφοριακών Συστημάτων από το Universite Paris VI Jussieu (Γαλλία) το 1986, MSc στη Γεωγραφία από το Universite Paris VI Jussieu (Γαλλία) το 1986 και το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Τηλεπισκόπηση από το Εθνικό Μετσόβειο Πολύτεχνείο το 1992. Το 1991-1992, ήταν επισκέπτης επιστήμονας στο Marine Environment Group του JRC-EC-ISPRA (Ιταλία). Από το 1993 ως το 1997, εργάστηκε ως Τοπογράφος Μηχανικός. Από το 1997 εργάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ως Δόκιμος Ερευνητής (1997-2000), Εντεταλμένος Ερευνητής (2000-2003), Κύριος Ερευνητής (2003-2010) και από το 2010 ως σήμερα ως Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τηλεπισκόπηση του χερσαίου, αστικού και θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Χαρτογράφηση χρήσεων/κάλυψης γης από δορυφορική εικόνες, ανίχνευση αλλαγών χρήσης/κάλυψης γης, ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας οπτικών/SAR δεδομένων, επεξεργασία συστοιχίας εικόνων, οντολογικά μοντέλα για την αξιοποίηση γεωγραφικά συνδεδεμένων δεδομένων Παρατήρησης Γης, διαφορική συμβολομετρία SAR εικόνων από πολλαπλούς δέκτες, τεχνικές αναγνώρισης προτύπων αντικειμένων/υφής/συν-υφής, ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ερευνητικής Δραστηριότητας για την διαχείρηση φυσικών καταστροφών με την χρήση δεδομένων Παρατήρησης Γης, ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία παρατηρησιακών υποδομών που βασίζονται σε δορυφορικά συστήματα της ESA, NASA, EC (Copernicus) και third party -Εντεταλμένος Πάροχος GMES (Copernicus) προϊόντων και πληροφοριών προστιθέμενης αξίας στον τομέα των φυσικών καταστροφών – Κύριος Ερευνητής της (Principal Investigator) της ESA σε θέματα συμβολομετρίας SAR δεδομένων.