ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ηλίας Παναγιώτης
Ηλίας Παναγιώτης
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490884
Γραφείο: 213
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Παναγιώτης Ηλίας είναι απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρονικών μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙ Πειραιά. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Επεξεργασία σήματος για Τηλεπικοινωνίες και Πολυμέσα από το ΕΚΠΑ το 2007. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την μέτρηση και μοντελοποίηση παραμορφώσεων του γήινου φλοιού λόγω τεκτονικών δραστηριοτήτων το 2013 στο Πανεπιστήμιο Εcole Normale Superieure του Παρισιού της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια της από κοινού επίβλεψης διδακτορικής διατριβής (co-tutelle).

Από το 1998 έως το 2005 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA). Από το 2005 έως σήμερα εργάζεται στο ΙΑΑΔΕΤ-EAA ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κύρια ερευνητική του δραστηριότητα αποτελεί η ανάλυση και επεξεργασία σήματος με προηγμένες μεθόδους διαφορικής συμβολομετρίας, αξιοποιώντας δεδομένα δορυφορικών ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR) και μετρήσεις GPS με σκοπό την ανίχνευση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση της πηγής μικροπαραμορφώσεων του εδάφους, σε διάφορες δυναμικές και χωρικές κλίμακες, λόγω γεωφυσικών διαδικασιών ή ανθρωπογενών παραγόντων.