ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακύλας Αθανάσιος
Ακύλας Αθανάσιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕ
Τηλέφωνο: 2103490866
Γραφείο: 105
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αθανάσιος Ακύλας είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 1999. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Αστρονομία Αστροφυσική και Μηχανική από το ΕΚΠΑ το 2002. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών το 2006 στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2002 έως το 2005 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος Αστρονομία Ακτίνων-Χ με τον Ευρωπαϊκό δορυφόρο ΧΜΜ-Νewton. Από το 2005 έως το 2016 ανήκε στο μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ. Τον Μάρτιο του 2017 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου ΕΛΕ. Παράλληλα είναι επιστημονικός επιμελητής των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εκδόσεων Α. Γ. Πνευματικός.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παρατηρησιακή Αστρονομία με έμφαση στη μελέτη Εξωγαλαξιακών πλυθησμών στις ακτίνες-Χ και τα οπτικά μήκη κύματος, επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στις ακτίνες-Χ, μελέτη της απορρόφησης σε ενεργούς γαλαξίες, μοντέλα σύνθεσης του υποβάθρους της ακτινοβολίας ακτίνων-Χ και μοντέλα ενοποίησης ενεργών γαλαξιών με προσωμειώσεις Monte Carlo.