ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Voudouri_Kalliopi_Artemis
Βουδούρη Καλλιόπη Άρτεμις
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490959
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  • Απόκτηση διπλώματος Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013).
  • Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φυσική Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015).
  • Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο «Μελέτη των οπτικών και γεωμετρικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους Τηλεπισκόπησης» (2019).
  • Συνεργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2015.
  • Εργάστηκε στο εργαστήριο ALOMAR/Space Center, Andenes στη Νορβηγία, για τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων του συστήματος lidar και την επεξεργασία των δεδομένων (2021).
  • Συνεργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΝΟΑ) από το 2021, ως μέλος της ομάδας REACT.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Μελέτη των οπτικών και γεωμετρικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους τηλεπισκόπησης
  • Μέθοδοι ταξινόμησης των αιωρούμενων σωματιδίων.