ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσέκερη Αλεξάνδρα
Τσέκερη Αλεξάνδρα
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490960
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Αλεξάνδρα Τσέκερη γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1981. Είναι απόφοιτος του τμήματος των Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 2004. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπισης το 2011, στο τμήμα Earth and Environmental Sciences στο Graduate School and University Center, The City University of New York. Από το 2011 έως σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA) στην ομάδα Remote sensing of Aerosols, Clouds and Trace gases (ReACT; https://react.space.noa.gr/).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τηλεπισκόπιση των αερολυμάτων της ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας μεθόδους παθητικής και ενεργής τηλεπισκόπισης, με έμφαση στη χρησιμοποίηση της πόλωσης του φωτός. Εφαρμογές νέων μεθόδων αντιστροφής, συνδυασμός τηλεπισκόπησης με εναέριες και επίγειες επιτόπιες μετρήσεις, ανάπτυξη μοντέλων αερολυμάτων και σκέδασης, σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και λειτουργία οργάνων τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών αερολυμάτων (http://www.researcherid.com/ rid/L-5503-2013).