ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπανικολάου Θεόδωρος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109164
Γραφείο: 109
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο κ. Θεόδωρος Παπανικολάου πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών απ΄όπου αποφοίτησε το 2016. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στην École Normale Supérieure και στο Sorbonne Université απ’όπου και αποφοίτησε το 2018. Κατόπιν, εργάστηκε ως διδακτορικός ερευνητής στο Laboratoire Astroparticule et Cosmologie του Université de Paris ολοκηρώνοντας τις διδακτορικές του σπουδές το Σεπτέμβριο του 2021. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν η μελέτη πτυχών του πρώιμου σύμπαντος μέσω των αρχέγονων μελανών οπών.

HEP Inspire website: https://inspirehep.net/authors/1758381

Διεθνείς Συνεργασίες: Laser Inferometer Space Antenna (LISA)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη του πρώιμου σύμπαντος μέσω των αρχέγονων μελανών οπών και των βαρυτικών κυμάτων και συγκεκριμένα στη μελέτη των κοσμολογικών εποχών του πληθωρισμού, της αναθέρμανσης και της πυρηνοσύνθεσης καθώς επίσης και φυσικών μοντέλων για την ερμηνεία της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας.