ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
STATHOPOULOS_NIKOLAOS
Σταθόπουλος Νικόλαος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με κατεύθυνση την Γεωτεχνολογία (2006). Κατέχει δύο Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2008), και στην “Γεωπληροφορική” από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2017). Το 2019 ολοκλήρωσε την Διδακτορική του έρευνα στην Σχολή ΜΜΜ, στο αντικείμενο “Μέθοδοι Διερεύνησης Γεωπεριβαλλοντικών Κινδύνων & Υδατικών Πόρων, με την Αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης” και ορκίστηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ΕΜΠ. Σήμερα εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής στην Επιχειρησιακή Μονάδα “BEYOND Κέντρο Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης” του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, σε θέματα που αφορούν Φυσικούς Κινδύνους και Φυσικές Καταστροφές, Διάβρωση και Υποβάθμιση του Εδάφους, Υδατικούς Πόρους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτίμηση Κινδύνου Φυσικών Καταστροφών και Υποβάθμισης του Εδάφους, Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων (Υδατικών κ.α.),  Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση.