ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Proestakis_Emmanouil
Προεστάκης Εμμανουήλ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 206
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Εμμανουήλ Προεστάκης, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1985. Από το Μάρτιο του 2011 είναι απόφοιτος της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος από το Ινστιτούτο Φυσική Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Βρέμης στη Γερμανία (08/2013), με αντικείμενο πτυχιακής εργασίας τη μέτρηση fluorescence με χρήση δορυφορικών δεδομένων. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών (03/2018) με αντικείμενο την χρήση δορυφορικών τεχνικών ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης, με απώτερο στόχο τη μελέτη της πλήρους τρισδιάστατης δομής της ατμόσφαιρας, με έμφαση στο διαχωρισμό των fine σωματιδίων και την επίδραση σε Air-Quality. Έχει περισσότερες 31 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (h-index 15), ενώ είναι κριτής σε 4 επιστημονικά περιοδικά υψηλής κατάταξης. Από το 2014 συνεργάζεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα. Την περίοδο αυτή είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΧΑ ερευνητικού προγράμματος Earth Observation for Air-Quality – Dust Fine-Mode [EO4AQ-DustFM].

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Περιβαλλοντική φυσική με έμφαση στις δορυφορικές τεχνικές ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης και τις εφαρμογές τους, φυσική νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων, φυσική και μαθηματική κλιματολογία.