ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Kyriakoula_Papachristopoulou
Παπαχριστοπούλου Κυριακούλα
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490960
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποφοίτησα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2011 και πήρα μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Περιβαλλοντική Φυσική» το 2014 από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (NKUA). Η διδακτορική μου διατριβή (2023) αφορούσε την επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος και στην πρόγνωση της (θέμα: «Εφαρμογές μετρήσεων και πρόγνωσης της ηλιακής ακτινοβολίας και ενέργειας με έμφαση στο ρόλο των αερολυμάτων και των νεφών») και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του NKUA. Από το 2019 είμαι επιστημονική συνεργάτης του Ινστιντούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με βασικό αντικείμενο έρευνας την επίδραση των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων (και ειδικά της ερημικής σκόνης) στο ισοζύγιο ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας επείγια και δορυφορικά δεδομένα. Επίσης, η έρευνα μου επικεντρώνεται στην βραχυπρόθεσμη πρόγνωση της ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και στην αξιολόγιση αυτής χρησιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μοντελοποίηση της διάδοσης ακτινοβολίας, αιωρούμενα σωματίδια, νέφη, πρόγνωση ηλιακής ακτινοβολίας.