ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γκίκας Αντώνιος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109220
Γραφείο: PANGEA/ΙΕΠΒΑ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αντώνης Γκίκας είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Χανιά), από το 2004. Το 2007, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά την περίοδο 2008-2012, εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μελέτη επεισοδίων αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων» (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Μετά τη λήψη του διδακτορικού τίτλου, συνέχισε τις ερευνητικές του δραστηριότητες (2012-2014) συνεργαζόμενος με επιστημονικές ομάδες ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων της Ελλάδας. Το 2014, η μεταδιδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των ατομικών υποτροφιών Marie Curie (FP7-PEOPLE-2013-ΙEF) και εργάστηκε για διάστημα 2 ετών (2014-2016) στο ινστιτούτο Barcelona Supercomputing Center (BSC) στην Ισπανία. Από το 2017 έως σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, στα πλαίσια των ατομικών υποτροφιών Marie Curie του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (H2020-MSCA-IF-2016), στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αερολύματα, Δορυφορικές-Επίγειες παρατηρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων, Αλληλεπίδραση αερολυμάτων-ακτινοβολίας.