ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
photo_Giannopoulos
Γιαννόπουλος Γιώργος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2006 και τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2013. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και στην Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα πεδία: Ανάκτησης Πληροφορίας, Μηχανικής Μάθησης, Ολοκλήρωσης Δεδομένων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Σημασιολογικού Ιστού, ενώ έχει συνεισφέρει στην προδιαγραφή, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών καταλόγων για Ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην προσαρμογή και επέκταση μεθόδων Μηχανικής/Βαθιάς Μάθησης σε διάφορα πεδία εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων: δικαιοσύνη και επεξηγησιμότητα μοντέλων και ροών μηχανικής μάθησης, πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς με χρήση μηχανικής μάθησης, αναγνώριση μοτίβων σε χρονοσειρές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόβλεψη και επεξήγηση ηλιακών φαινομένων, ολοκλήρωση δεδομένων, έλεγχος αλήθειας δηλώσεων. Έχει εμπλακεί σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης σε διαφορετικούς ρόλους: μηχανικός λογισμικού, ερευνητής, υπεύθυνος πακέτου εργασίας, συγγραφέας πρότασης και συντονιστής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες, καθώς και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη ανοικτού κώδικα λογισμικού στις παραπάνω περιοχές, ενώ σύμφωνα με το Google Scholar Citations έχει περισσότερες από 1600 ετεροαναφορές και h-index 16.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση; δικαιοσύνη και επεξηγησιμότητα μοντέλων και ροών μηχανικής μάθησης; πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς με χρήση μηχανικής μάθησης; Ολοκλήρωση δεδομένων.