ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Mermigkas
Μέρμηγκας Μάριος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490959
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Δρ. Μέρμηγκας Μάριος είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Φυσικής Περιβάλλοντος» του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του ΑΠΘ. Τον Νοέμβριο του 2019 έγινε δεκτός από το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβή με θέμα «Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία FTIR και εκτίμηση των εκπομπών τους» και επιβλέπων τον καθηγητή κ. Δημήτριο Μπαλή, την οποία ολοκλήρωσε και υπερασπίστηκε επιτυχώς τον Φεβρουάριο του 2024. Στα πλαίσια της διατριβής του, έχει ερευνήσει διεξοδικά τις μακροχρόνιες τάσεις και τους ετήσιους κύκλους των θερμοκηπικών αερίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2019-2023 χρησιμοποιώντας μετρήσεις ενός φασματομέτρου τηλεπισκόπησης, το οποίο ονομάζεται EM27/SUN. Επίσης, έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους επιστήμονες από το Ινστιτούτο της Καρλσρούης στην Γερμανία όπου και δούλεψε για λίγους μήνες κατά την διάρκεια της διδακτορικής του εργασίας. Το ερευνητικό έργο του Δρ. Μέρμηγκα Μάριου αποτέλεσε το πρώτο εγχείρημα για την πραγματοποίηση μετρήσεων με ένα όργανο παθητικής τηλεπισκόπησης της ολικής στήλης των θερμοκηπικών αερίων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί και υποξείδιο του αζώτου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατ’έπέκταση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Δρ. Μέρμηγκας Μάριος είναι ο κύριος υπεύθυνος του σταθμού FTIR στην Θεσσαλονίκη, ο οπόιος αποτελεί μέλος του παγκοσμίου δικτύου COllaborative Carbon Column Observing Network (COCCON) από τον Δεκέμβριο του 2018, συμβάλλοντας ενεργά στην συμμετοχή της χώρας μας στο εν λόγω δίκτυο μέσα από το ερευνητικό του έργο και τις δημοσιευσεις του σε παγκόσμια περιοδικά με κριτές. Εκτός από τις επίγειες μετρήσεις θερμοκηπικών αερίων, συμμετέχει ενεργά και στην έρευνα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης με σκοπό την εκτίμηση πηγών εκπομπών, αλλά και στην επικύρωση της λειτουργίας του δορυφορικού οργάνου TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI), της ESA.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσική Ατμόσφαιρας, Περιβαλλοντική Φυσική, Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων, Φασματοσκοπία υπερύθρου, Δορυφορικές παρατηρήσεις, Ανάλυση δεδομένων, Ανάπτυξη προγραμμάτων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Python).