ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κουτουλίδης Λάζαρος
Κουτουλίδης Λάζαρος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2103490933
Γραφείο: Newall
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Λάζαρος Κουτουλίδης απέκτησε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2006) το μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2008) καθώς και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2014.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μελέτη της μεγάλης κλίμακας δομής, μέσω της χωρικής και γωνιακής σμηνοποίησης Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων που έχουν ανιχνευθεί στις ακτίνες Χ, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους δορυφόρους Chandra και ΧΜΜ-Νewton.