ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γραφείο: