ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βάρσου Κωνσταντίνα
Βάρσου Κωνσταντίνα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γραφείο: Newall
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Κωνσταντίνα Βάρσου αποφοίτησε από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015. Το 2017 έλαβε Master στις Επιστήμες της Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον εκπαιδευτικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, αποκτώντας εμπειρία στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Από το 2013 και για τρία χρόνια δίδαξε Αγγλικά σε ένα από τα Φροντιστήρια του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ευρωγνώση κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με μαθητές διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, παρατήρησε το πώς λειτουργούν τόσο μαθησιακά όσο και συναισθηματικά. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να μελετήσει περισσότερο τον τομέα της Ειδικής Αγωγής και από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 παρακολούθησε ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή 500 ωρών (280 ώρες διδασκαλίας και 220 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης) με τίτλο « Ειδική Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες /Δυσλεξία» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος ΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της προσέφερε γνώσεις και πρακτική εμπειρία στην Ειδική Εκπαίδευση και αποτέλεσε την αφορμή στο να αρχίσει να αναζητά κάτι ακόμη πιο εξειδικευμένο στον συγκεκριμένο τομέα. Γι αυτό δύο χρόνια αργότερα έλαβε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης της Λευκωσίας.

Κύριος επαγγελματικός και προσωπικός της στόχος είναι η εξάσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Ενός εκπαιδευτικού που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των μαθητών του χωρίς εξαίρεση και που θα μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει κάθε είδους ιδιαιτερότητα και προκλήσεις που παρεμποδίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες.

Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά ένα καινοτόμο διαδραστικό πρόγραμμα που αφορά τη διάχυση αστρονομικών γνώσεων σε νήπια και μαθητές Δημοτικού.