ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσόντζου Αναστασία
Τσόντζου Αναστασία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109174
Γραφείο: 113
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Αναστασία Τσόντζου είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το έτος 2014 και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του διατμηματικού προγράμματος «Γεωπληροφορική», επίσης του Ε.Μ.Π. Από τον Μάιο του 2018 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ) στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης της Γης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης, Ανάλυση δορυφορικών εικόνων, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χαρτογράφηση.