ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσιάπη Παυλίνα
Τσιάπη Παυλίνα
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποφοίτηση από Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής (2014), αποφοίτηση από UCL μεταπτυχιακό πρόγραμμα Astrophysics MSc (2016), εγγραφή στο διδακτορικό πρόγραμμα της ΣΕΜΦΕ από 2018, με θέμα “Μελέτη μοντέλων σκοτεινής ενέργειας με τη βοήθεια της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου”.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φύση σκοτεινής ενέργειας, σκοτεινής ύλης, κοσμολογία.