ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσάμης Φώτης
Τσάμης Φώτης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2152157849
Γραφείο: ΕΔΕΤ/ΕΑΑ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Φώτης Τσάμης είναι επι πτυχίω φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 έως το 2015 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” ως προγραμματιστής εφαρμογών ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής στα πλαίσια των έργων ΕΣΠΑ “Τεχνική Στήριξη” και “ΣΤΗΡΙΖΩ”. Από το 2017 εργάζεται ως υπεύθυνος διαχείρισης και υποστήριξης της λειτουργίας των κόμβων λήψης και αναδιανομής δορυφορικών δεδομένων Sentinel στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα πλαίσια του έργου “Sentinels Rolling Archive User Access, Operations, Maintenance and Evolutions” που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.