ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τρυπιτσίδης Ανέστης
Τρυπιτσίδης Ανέστης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109217
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Ανέστης Τρυπιτσίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περ. Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και διαχείριση του χώρου με κατεύθυνση τη Γεωπληροφορική του Τμήματος Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτη εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), χωρικής ανάλυσης, σχεδιασμό χωρικών βάσεων δεδομένων και υποδομών, στην κοινοτική οδηγία INSPIRE για την εναρμόνιση των γεωγραφικών δεδομένων, και στη τεχνική και οικονομική διαχείριση τόσο συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΓΓΕΤ, Life+, FP7, H2020) όσο και έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων, JRC-Petten, DGENV, EEA, Περιβαλλοντική και Πολεοδομική Υπηρεσία της Μάλτας – MEPA & Υπηρεσία Πληροφορικής της Μάλτας – MITA). Τέλος, έχει συμμετάσχει με επιτυχία στη συγγραφή, στον συντονισμό και στην υποβολή προτάσεων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σχεδιασμός χωρικών βάσεων δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, χωρική ανάλυση, Διερεύνηση και ερμηνεία χωρικών φαινομένων με κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, Μοντελοποίηση χωροθέτησης (location-allocation modelling), & Τυποποίηση – INSPIRE/OGC.