ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Tramper Frank
Tramper Frank
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109174
Γραφείο: 113
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Frank Tramper oλοκλήρωσε τις σπουδές του για το πτυχίο στην Αστρονομία και Αστροφυσική το 2008, το μεταπτυχιακό δίπλωμα Αστρονομίας και Αστροφυσικής το 2010 και τη διδακτορική του διατριβή το 2014 στο Anton Pannekoek Institute for Astronomy του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο ινστιτούτο για 1 χρόνο μετά το διδακτορικό. Τον Ιανουάριο του 2016 έλαβε τριετή υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Αστρονομίας (ESAC) της ESA κοντά στη Μαδρίτη. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΑΑΔΕΤ, όπου εργάζεται στο έργο ASSESS.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η φασματοσκοπική μελέτη αστέρων μεγάλης μάζας σε διάφορα στάδια της εξέλιξής τους (π.χ. αστέρες τύπου Ο, Luminous Blue Variables, Wolf-Rayets). Περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η επίδραση της μεταλλικότητας στις φυσικές ιδιότητες αυτών των αστεριών και των αστρικών τους ανέμων, καθώς και στις τελικές φάσεις εξέλιξής τους.