ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θεοφάνους Θεοδώρα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙ
Γραφείο: