ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
lazaros_self_portrait
Σταμογιώργος Λάζαρος
DEVOPS ENGINEER & DATA ENGINEER
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μέλος της ομάδας του ερευνητικού έργου “Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions”, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση και λειτουργία μιας μεγάλης υποδομής servers και ενός αποθηκευτικού χώρου άνω του 1 PB, επιτρέποντας την αδιάλειπτη διανομή δορυφορικών δεδομένων σε μια παγκόσμια κοινότητα χρηστών. Μέλος επίσης της ομάδας του ερευνητικού έργου “Early Warning System for Mosquito borne diseases” (EYWA). Tο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης βάσει δορυφορικών και επιδημιολογικών δεδομένων για την παρακολούθηση όχλησης κουνουπιών και των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω αυτών. Το σύστημα EYWA είναι το 1ο βραβείο EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.