ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σπετσιέρη Ζωή-Τζόγια
Σπετσιέρη Ζωή-Τζόγια
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2108109177
Γραφείο: 116
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Ζωή-Τζόγια Σπετσιέρη έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πάτρας το 2013. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στον τομέα της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας το 2015. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας της ήταν η φωτομετρική μελέτη, ανάλυση και μοντελοποίηση μαγνητικά ενεργών εκλειπτικών συστημάτων. Μέσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η αναζήτηση μεταβλητών αστέρων, καθώς και άλλων αστρικών αντικειμένων που παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται στο ΙΑΑΔΕΤ στο πλαίσιο του έργου «Hubble Catalogue of Variables» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.