ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σλαβικόβσκιϊ Βλαντισλάβ
Σλαβικόβσκιϊ Βλαντισλάβ
ΜΕΤΑΠΤΥΧ/ΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109181
Γραφείο: 204
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Σλαβικόβσκιϊ Βλαντισλάβ γεννήθηκε το 1996 στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος της Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2018 και έκτοτε είναι μεταπτυχιακός σπουδαστής στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε θέματα που αφορούν συστήματα LIDARs για την μελέτη αποπόλωσης σωματιδίων της ατμόσφαιρας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οπτική και οπτό-ηλεκτρονική, φαινόμενα (από)πόλωσης σε διατάξεις LIDAR, διόρθωση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται από τα οπτικά στοιχεία των LIDARs στις μετρήσεις της αποπόλωσης φωτός από τα σωματίδια της ατμόσφαιρας.