ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σερεσλή Χρυσούλα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Γραφείο: