ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ρουσσάκης Χρήστος
Ρουσσάκης Χρήστος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2152157849
Γραφείο: ΕΔΕΤ/ΕΑΑ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Χρήστος Ρουσσάκης έλαβε το δίπλωμα του απο το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2017. Εργάζεται ως αναλυτής βάσεων δεδομένων, υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions του ΙΑΑΔΕΤ.