ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Mirka Rossi_02b
Ρώσση Μίρκα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103490125
Γραφείο: Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND