ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ψαλλίδας Μιχάλης
Ψαλλίδας Μιχάλης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Μιχάλης Ψαλλίδας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιπλέον, έχει φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (École Nationale d’Administration, Παρίσι) σε θέματα Διαχείρισης του Δημόσιου Τομέα και σήμερα παρακολουθεί το International MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) και της SocialBank, η οποία ειδεικεύεται σε θέματα Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών για την Κοινωνική και Αναπτυξιακή Τραπεζική. Επιπλεόν, ο Μιχάλης έχει εργαστεί ως Senior Consultant στο Γραφείο Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης στους τομείς των Δημόσιων Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2009 – 2012), Senior Consultant στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2000 – 2004), Σύμβουλος στην εταιρεία OPUS Α.Ε., Εσωτερικός Ελεγκτής στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., συνιδρυτής και CEO της εταιρείας PROTIA Α.Ε. και PROTIAGLOBAL (Hong Kong) στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας, ο τρόπος με τον οποίο τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν την παραδοσιακή δημιουργία της αλυσίδας αξίας, η δυναμική του πλήθους και οι τεχνολογίες των οικονομικών συναλλαγών.