ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκάκη Ειρήνη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Γραφείο: