ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πλειώνης Εμμανουήλ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γραφείο: