ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πεταλά Χριστίνα
Πεταλά Χριστίνα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490085
Γραφείο: 213
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Χριστίνα Πεταλά έλαβε το δίπλωμα της Πληροφορικού Η/Υ από το τμήμα «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς το 2005 και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» το 2015, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε από τον 11/2005 έως τον 06/2015 ως εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα, εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης με σύβαση έργου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην θέση της υπεύθυνης Πληροφοριακών Συστημάτων, στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ερευνητικό Πρόγραμμα BEYOND “Building a Centre of Excellence for Earth Observation based monitoring of Natural Disasters in south-eastern Europe”.