ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παύλος Απόστολος-Ευγένιος
Παύλος Απόστολος-Ευγένιος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109114
Γραφείο: 219
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Απόστολος-Ευγένιος Παύλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής, του Τομέα Υπολογιστικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα «Βιοπληροφορική». Από τον Ιούνιο του 2016 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη δημιουργία εργαλείων πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «HESPERIA: High Energy Solar Particle Events foRecastIng and Analysis».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ενεργειακών σωματιδίων και πλάσματος στο Διαπλανητικό χώρο και στη Μαγνητόσφαιρα κατά τη διάρκεια Ηλιακών και Γεωμαγνητικών καταιγίδων.