ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πασπαλιάρης Βαγγέλης
Πασπαλιάρης Ευάγγελος
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109129
Γραφείο: 106
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Βαγγέλης Πασπαλιάρης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπό την επίβλεψη του Δρ. Μανώλη Ξυλούρη. Κατά τις Μεταπτυχιακές σπουδές του φοίτησε στο Ινστιτούτο Niels Bohr του Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης με εξειδίκευση στην Αστροφυσική, υπό την επίβλεψη του καθ. Γεωργίου Μάγδη. Εκανε την μεταπτυχιακή του εργασία σε συνεργασία με τον καθ. Βασίλειο Χαρμανδάρη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο το 2018. Έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2016 δουλεύοντας υπό την επίβλεψη του καθ. Θεοχάρη Κοσμά.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών σε μεγάλο εύρος αποστάσεων μέσω φασματοσκοπίας και φωτομετρίας. Ρυθμός παραγωγής αστεριών (SFR). Ακτινοβολία διαφορετικών αστρικών πληθυσμών και θέρμανση της σκόνης.