ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παρσελιά Ελισάβετ
Παρσελιά Ελισάβετ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109217
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Ελισάβετ Παρσέλια έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με ειδίκευση στην Διαστημική Γεωδαισία και Πλοήγηση. Από το 2014 έως το 2018 εργάστηκε στο Βερολίνο ως μηχανικός με επίκεντρο την επεξεργασία και ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και βελτιστοποίηση και διατήρηση της αλυσίδας επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων. Από τον Μάιο του 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως επιστημονικός συνεργάτης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δορυφορική τηλεπισκόπηση και επεξεργασία εικόνας, Αυτοματοποίηση επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.