ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παππάς Αλέξανδρος
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο: