ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπαγιαννόπουλος Γιάννης
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών του ΕΜΠ με ειδίκευση (Msc) στη Θεωρητική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Στη συνέχεια παρακολούθησε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Αστονομίας- Αστροφυσικής του τομέα Αστροφυσικής του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ με διπλωματική εργασία στη Γενική σχετικότητα και Κοσμολογία και συνέχισε ως διδακτορικός φοιτητής στην ίδια σχολή με θέμα “Η Μελέτη των γενικευμένων συμμετριών σε Κοσμολογικά Μοντέλα Εναλλακτικής Βαρύτητας” υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ Σπύρου Βασιλάκου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Γενική Σχετικότητα και στις Εναλλακτικές Θεωρίες Βαρύτητας.