ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπαχρήστου Μιχάλης
Παπαχρήστου Μιχάλης
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γραφείο: 115
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Μιχάλης Παπαχρήστου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νεκτάριου Βλαχάκη. Εργάζεται σαν διδακτορικός φοιτητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με την Δρ. Καλλιόπη Δασύρα. Η δουλειά τους εστιάζεται στους γαλαξιακούς ανέμους των ραδιογαλαξιών και την αλληλεπίδραση τους με τη διαδικασία της δημιουργίας αστέρων, με τη χρήση δεδομένων από την συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων ALMA. Απέκτησε το πτυχίο Φυσικής με κατεύθυνση στην Αστροφυσική το 2015 και το μεταπτυχιακό στην Αστροφυσική το 2017 από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η μεταπτυχιακή του διατριβή σχετίζεται με την διάχυση των διαστρικών νεφών κατά την αλληλεπίδραση τους με πίδακες, χρησιμοποιώντας υδροδυναμικές προσομοιώσεις.