ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οικονομίδης Χρήστος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο: