ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μπέλλας-Βελίδης Ιωάννης
Μπέλλας-Βελίδης Ιωάννης
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109164
Γραφείο: 109
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Ιωάννης Μπέλλας-Βελίδης έλαβε το πτυχίο Φυσικού το 1976, το MSc στην Αστροφυσική το 1978 και το διδακτορικό του δίπλωμα το 1990 από το Sofia University (Βουλγαρία). Από το 1975 έως το 1978 εργάστηκε ως αστρονόμος στο Public Observatory στο Kardjaly (Βουλγαρία) και στο Εθνικό Αστροσκοπείο από το 1989 έως το 1994. Κατά το διάστημα 1994-2006, εργάστηκε ως ειδικός τεχνικός επιστήμονας στο πρώην Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 2006, προήχθη σε Εντεταλμένο Ερευνητή και από το 2009 εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στην αστροφυσική, μηχανική και ιατρική, ταξινόμηση και παραμετροποίηση των γαλαξιακών φασμάτων, μοντελoποίηση φασμάτων εξέλιξης γαλαξιών, περιεχόμενο γαλαξιακών και εξωγαλαξιακών αστρικών συστημάτων, παρατηρησιακή φασματοφωτομετρία και φωτομετρία συμβιωτικών και τύπου συμβιωτικών αστέρων, διαχείρηση δικτύων υπολογιστών.