ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μουζάκης-Χριστόπουλος Άγγελος
Μουζάκης-Χριστόπουλος Άγγελος
ΜΕΤΑΠΤΥΧ/ΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109104
Γραφείο: Ιονοσφαιρικός Σταθμός
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Άγγελος Μουζάκης-Χριστόπουλος αποφοίτησε το 2011 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πραγματοποίησε πρακτικές ασκήσεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Από το 2015 εργάζεται ως ειδικός τεχνικός στην Ομάδα Ιονόσφαιρας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Χειρισμός και επιτήρηση του Ιονογράφου, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.