ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μακρή Κική
Μακρή Κική
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ (MSC IN SSTA)
Τηλέφωνο: 2103490085, 6974806292
Γραφείο: Βιβλιοθήκη ΙΕΠΒΑ