ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κουμεντάκου Ουρανία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΑΔΕΤ
Γραφείο: