ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Katsos
Κάτσος Αναστάσης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αναστάσης Κάτσος έλαβε το πτυχίο στο τομέα της “Πληροφορικής και Τηλεματικής” της σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το 2020. Δυο χρόνια αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη “Γεωπληροφορική” απο τη σχολή Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από το 2019, εργάζεται στην επιχειρησιακή μονάδα Beyond στην ομάδα των ελληνικών Copernicus Sentinel Hubs και Copernicus Relay Data Hub όπως επίσης και στην ομάδα FloodHub για διαχρονική χαρτογράφηση πλημμυρών ενώ παράλληλα συμμετέχει στην ενεργή ανάπτυξη δικτυακών γεωχωρικών εφαρμογών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μεγάλα δεδομένα, ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών, κύβοι δεδομένων, γεωχωρικές βάσεις δεδομένων, DevOps, μηχανική μάθηση, συστήματα παρατήρησης γης.