ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Καραμανώλης Γιώργος
Καραμανώλης Γιώργος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

O Γιώργος Καραμανώλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (MscIS). Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ομάδες διοίκησης έργου και ως εμπειρογνώμονας σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα καθώς και ως σύμβουλος ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και επιχειρησιακών συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα είναι συνιδρυτής και συντονιστής τεχνολογίας και καινοτομίας (CTO/CIO) της Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com). Στα έργα που έχει συντονίσει τεχνολογικά περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το opengov, πλατφόρμες και δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα συνδρομητικής και ανοικτής διάθεσης δεδομένων για το δημόσιο τομέα (Opendata) , πλατφόρμες crowdsourcing και αξιολόγησης υπηρεσιών για τη Δημόσια διοίκηση και για το κλάδο του Toυρισμού κλπ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες Open Data και Open Government, Project Management, ΤΠΕ και CrowdX σε παγκόσμιο επίπεδο.