ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Καραγιαννοπούλου Αικατερίνη
Καραγιαννοπούλου Αικατερίνη
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109218
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Αικατερίνη Καραγιαννοπούλου γεννήθηκε το 1993, στο Βόλο. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας από το 2015 και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα το 2017 στη «Γεωπληροφορική», του τμήματος Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, αποκτείθεντα από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Από το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία γεοχωρικής πληροφορίας, υποστηρίζοντας δραστηριότητες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Καταγραφή, εκτίμηση και διαχείριση κρίσεων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, Υπερφασματική/Πολυφασασματική απεικόνιση, Αξιοποίηση τεχνικών επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, αποτύπωση χρήσεων/κάλυψης γης και ορυκτολογικής σύνθεσης χερσαίου περιβάλλοντος.