ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ηλίας Δημήτριος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο: