ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γιανναράκη Γεωργία
Γιανναράκη Γεωργία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2103490023
Γραφείο: Αίθουσα Χαρλαύτη
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

H Γεωργία Γιανναράκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Σεισμολογία από τον Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ. Διαθέτει ερευνητική εμπειρία στην Τεχνική Σεισμολογία – Σεισμική Μηχανική, στη Γεωδαισία και την επεξεργασία / ανάλυση δεδομένων, καθώς και διδακτική εμπειρία στις Θετικές Επιστήμες. Το 2019 έγινε μέλος του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ–ΕΑΑ) ως βοηθός ερευνητή στα πλαίσια υποστήριξης, διαχείρισης και διάχυσης των αποτελεσμάτων έργου με έμφαση τη δημιουργία περιβαλλοντικής πιλοτικής μελέτης υπό την επεξεργασία γεωχωρικών και δορυφορικών δεδομένων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πρακτικές εφαρμογής για την αντιμετώπιση και τη μείωση των φυσικών καταστροφών –Υπολογιστική προσομοίωση και μοντελοποίηση – Ανάλυση και επεξεργασία σήματος –Μικροζωνικές μελέτες και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου σε αστικές περιοχές για πολιτική προστασία – Στατιστική – Τηλεπισκόπηση – Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και επιστήμη υλικών.