ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γιαμπουράς Πάρης
Γιαμπουράς Πάρης
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109189
Γραφείο: 218
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

O Πάρης Γιαμπουρας εργάζεται υπό την επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Ροντογιάννη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους Βayesian learning, μη γραμμική παλινδρόμηση, manifold learning,διαδικασίες Gauss και τις εφαρμογές αυτών στο πρόβλημα του φασματικού διαχωρισμού υπερφασματικών εικόνων, καθώς και στην επεξεργασία ιατρικών εικόνων και video.